Úraz

08.10.2016 17:27

Následkem úrazu došlo k luxaci tibiotarsálního kloubu a poškození vazů.

Byla provedena stabilizace šroubem a drátěnou kličkou.